LA PAS – Education for Change – educational program

The educational program responds to urgent problems our society faces: climate change, pollution, and food waste, aiming to inspire & facilitate skills for sustainable development among the young.

The educational program responds to urgent problems our society faces in relation to climate change, pollution, and food waste, aiming to inspire & facilitate skills for sustainable development among the young. Our approach develops in an interactive and practical manner, supporting the collaboration between professors & experts, and organizations in the areas addressed.

 

We develop long-term solid partnerships with schools that address responsible consumption topics or are concerned with the theme. Our program develops gradually, involving a large number of school units, teachers, students, and their families.

 

Our methodology is based on experiential learning, creating real-life learning contexts so that students and teachers can participate in concrete actions to experiment with responsible consumption.

 

We address both schools and teachers with whom we have collaborated in previous programs (to reinforce behaviors and actions already launched in their schools), as well as new partners.Programul educațional răspunde unor probleme urgente cu care se confruntă societatea: schimbările climatice, poluarea și risipa alimentară. Scopul este să inspire și să faciliteze abilități de dezvoltare durabilă în rândul tinerilor. Abordarea se dezvoltă într-o manieră interactivă și practică, susținând colaborarea dintre profesori, experți și organizații din domeniile abordate.

 

Dezvoltăm parteneriate solide și pe termen lung cu școli care abordează consumul responsabil sau sunt preocupate de subiect. Programul se dezvoltă treptat, implicând un număr mare de unități școlare, profesori, elevi și familii.

 

Metodologia se bazează pe învățarea experiențială, creând contexte de învățare în viața reală, astfel încât elevii și profesorii să poată participa la acțiuni concrete de experimentare a consumului responsabil.

 

Ne adresăm școlilor și cadrelor didactice cu care am colaborat în programele anterioare (consolidăm comportamente și acțiuni lansate deja în școlile lor), cât și noilor parteneri.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use