4th Social Responsibility and SDG Training Programme

The Labour Relations Council is organising the 4th Social Responsibility Training Programme to focus on the SDGs and 2030 Agenda. The next session will discuss the circular economy and SDGs.

CRL is the institutional participation and social dialogue body for employment issues in Catalonia; it is made up by the most representative trade unions and employers associations in partnership with the Government of Catalonia. CRL has a committee-based structure.

The CRL’s Social Responsibility Committee promotes the incorporation of this issue into companies and Catalan organisations; fosters knowledge and training; and encourages participation in this unique forum for consultation and social dialogue in Catalonia.

For two years, this committee has been organising a Social Responsibility Training Programme in which the SDGs and 2030 Agenda are the main focus.

This year, it has launched the fourth edition of this programme (see attached agenda) and the four scheduled sessions will continue to raise awareness and improve knowledge about the SDGs and the 2030 Agenda.

One session has been held so far, on the supply chain and SDGs, and the next session will tackle the circular economy and SDGs.El CRL és l’òrgan de participació institucional i de diàleg social en matèria laboral a Catalunya, integrat per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i la Generalitat de Catalunya, treballa mitjançant comissions.

La Comissió de Responsabilitat Social del CRL promou la incorporació d’aquesta matèria en empreses i entitats catalanes; impulsa el coneixement i la formació, i afavoreix la participació en aquest espai únic de concertació i diàleg social a Catalunya.

Des de fa dos anys, aquesta Comissió organitza un Cicle Formatiu de Responsabilitat Social on els ODS i l’Agenda 2030 són elements claus a totes les sessions.Enguany, s’ha posat en marxa la quarta edició d’aquest Cicle (veure programa annex) i les quatre sessions previstes continuaran sensibilitzant i donant a conèixer els ODS i l’Agenda 2030.

Fins al moment, s’ha celebrat una sessió sobre la cadena de subministrament i els ODS i la propera abordarà l'economia circular i els ODS.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use