44. Põlva orienteerumisteisipäevakud – Põlva 8. teisipäevak (44. Põlva Orienteering Days – 8th Põlva Orienteering Tuesday)

Orienteering Days in the forests of Põlva County

The goal is to offer people of all ages a pleasant physical and mental activity in the wild, with a map and compass.

We are waiting for everyone to participate in the most popular sporting events in the Põlva county.Eesmärk on pakkuda igas eas inimestele meeldivat füüsilist ja vaimset tegevust vabas looduses, kaardi ja kompassiga. Kaartide kaudu on tutvustatud inimestele meie maakonna looduskauneid paiku. 


Alates 2010. aastast hakkasid päevakud toimuma igal nädalal teisipäeval, aprillist kuni septembrini, 25 korral. Eelmisel aastal tehti kokku 7088 starti, mis teeb keskmiseks osalejate arvuks ühel päevakul 283 inimest. 


Ootame kõiki huvilisi maakonna populaarseimale tervisespordiüritusele osalema.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use