38 rohesoovitust linnadele ja valdadele

MIDA PEAKSID OMAVALITSUSED ROHEPÖÖRDE KIIRENDAMISEKS TEGEMA?

The Green Tiger, together with the Coalition for Sustainable Development, curated the consolidation of recommendations, linking them to UN sustainable development indicators and the crisis of four renewable resources. The Green Tiger advises six local governments in Estonia on the basis of these recommendations in order to accelerate the necessary environmental steps and reduce the environmental impact of cities and rural municipalities.

Green Recommendations are free software that can be used by every local government to make its activities more environmentally friendly.Rohetiiger koos Kestliku Arengu Koalitsiooniga kureeris soovituste koondamist, seostamist ÜRO kestliku arengu näitajatega ning nelja taastuvressursi kriisiga. Rohetiiger nõustab kuute omavalitsust Eestis nende soovituste alusel, et kiirendada vajalikke keskkonnasamme ja vähendada linnade-valdade keskkonnamõju.


Rohesoovitused on vabavara, mida saab iga omavalitsus kasutada oma tegevuse keskkonnasõbralikuks muutmisel. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use