2. studentski kongres OKOLIŠNOG ZDRAVLJA s međunarodnim sudjelovanjem

Studentski kongres na temu utjecaja okoliša na zdravlje ljudi koji okuplja studente raznih fakulteta, stručnjake iz različitih sektora i zemalja te zainteresiranu širu javnost.

In the Republic of Croatia and neighboring countries, but also globally, there are a number of factors that (in)directly affect the environment in which we live and thus our health and quality of life. There are many shortcomings that need to be addressed. For this reason, we as young, educated people eager to work and express our abilities and ideas have decided to do something about these issues, to help contribute to smart solutions.

The aims of this congress are to give students the opportunity:

• to improve their knowledge on the topic by listening to numerous distinguished lecturers and guests from various institutions and firms across Croatia and the region,

• to form connections with companies, experts and scientists – potential future colleagues, mentors, employers and,

• to participate in creating suggestions for solutions to the many issues addressed.

Since this is a topic that involves and concerns every individual, we insisted on cooperation between the academic community and the public in creating best solutions for improvement of public health and sustainable development of the community.

We have prepared for you one rich and interesting program, with lots of new discoveries, many exhibitors, but above all, a pleasant gathering and a chance to create new acquaintances and friendships!U Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama, ali i globalno gledano, sve su brojniji čimbenici koji (in)direktno utječu na okoliš u kojem živimo pa time i na nas same, naše zdravlje i kvalitetu života – kako povoljno, tako i nepovoljno. Hrvatska no, rekli bismo i zemlje regije, po ovim pitanjima imaju još mnogo nedostataka koje tek treba krenuti rješavati.

Iz tog smo razloga mi, kao mladi, obrazovani ljudi željni rada i iskazivanja svojih sposobnosti i ideja, a sa svrhom da pomognemo u kreiranju rješenja, odlučili nešto poduzeti.

Ono što je, između ostaloga, i cilj ovakvog kongresa je da prvenstveno studentima omogućimo usavršavanja slušajući brojne uvažene predavače i goste iz raznih institucija i firmi diljem Hrvatske i regije. Da se povežu i, još za vrijeme studija, stvore kontakte s firmama, stručnjacima i znanstvenicima koji su im potencijalni budući kolege, mentori, poslodavci te, ono još važnije, da kao mladi ljudi sudjeluju u kreiranju predlaganja rješenja za brojne problematike koje ćemo u programu Kongresa dotaknuti.

Pošto je ovo tematika koja uključuje i tiče se svakog pojedinca, od početka inzistiramo da se akademska zajednica treba otvoriti ka rješavanju ovakvih javno-zdravstvenih pitanja te povezati s javnosti s ciljem zajedničkog djelovanja za boljitak javnog zdravlja te održiv razvoj društva.

Pripremili smo Vam zaista bogat i zanimljiv program, uz puno novih saznanja, brojnih izlagača no prije svega, jedno ugodno druženje i priliku za stvaranje novih poznanstava i prijateljstva!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use