12. Kolme koolimaja jooks

The running event of three school houses started in 2011, when the school family celebrated the school house’s 50th birthday. The event has now become a tradition.

The running event of three school houses started in 2011, when the school family celebrated the school house’s 50th birthday. The holiday has become a tradition.

Check out the all-time Top 10 run and come to the birthday party. The run of the three school houses is the 10th competition of the Saarde national sports series “Liigume edasi 2022” 10. osavõistlus.Kolme koolimaja jooks sai alguse 2011 aastal, millega koolipere tähistas koolimaja 50. sünnipäeva. Pidupäev on saanud traditsiooniks. Tutvu jooksu kõigi aegade Top 10  ja tule sünnipäevale. Kolme koolimaja jooks on Saarde rahvaspordisarja  “Liigume edasi 2022” 10. osavõistlus.

JUHEND

RAJAKAART

Registreerimisega kinnitab võistleja oma soovi osaleda võistlusel Korraldaja poolt juhendis kirjeldatud tingimustel. Varustuse ja tervisliku seisundi eest vastutab võistleja ise. Ajavõtukiip tagasta pärast võistlust korraldajale või ajamõõtjale. Kiibi kaotamisel tuleb hüvitada selle väärtus 5 €.Võistluspaigas registreerimine 11.00-12.00. Eelregistreerimine tee SIIN

Üritus on tasuta!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use