ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ Ή ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Οι μαθητές/τριες θα έρθουν στο σχολείο το πρωί με τα πόδια ή με τα ποδήλατα τους

The action aims to promote alternative modes of transportation to / from school. The students will meet at predetermined central points  of the city and accompanied by their teachers they will go to school on foot or by bicycle. As part of this action, they will submit their proposal to the Municipality of Tripoli for the creation of a bike trail that will connect the city center with the school.Η δράση στοχεύει στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης από/προς το σχολείο. Οι μαθητές/τριες θα συναντηθούν σε προκαθορισμένα κεντρικά σημεία της πόλης και με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών  θα πάνε στο σχολείο με τα πόδια ή με το ποδήλατό τους.  Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα καταθέσουν την πρόταση τους στον Δήμο Τρίπολης για δημιουργία ποδηλατοδρόμου που θα συνδέει το κέντρο της πόλης με το σχολείο.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use