Ευρωπαϊκή εβδομάδα βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο Ξηρομέρου από το ΚΔΑΠ Φυτειών

european sustainable development

16/09/2021 : means of transports (from the past to today)

17/09/2021: games 

20/09/2021: separation of the media we find on land, at sea an in the air-collage

21/09/2021: excursion to village Papadatou and discussion about the means of transport we meet  on the road16/09: Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για τα μέσα μεταφοράς που υπήρχαν παλιά και που υπάρχουν σήμερα

17/09: Γνωρίζουμε τους φωτεινούς σηματοδότες και παίζουμε κινητικά παιχνίδια αυλής

20/09: Διαχωρισμός των μέσων που συναντάμε στην ξηρά, στην θάλασσα και στον αέρα-κολάζ

21/09: Εκδρομή στο χωριό Παπαδάτου και συζήτηση για τα μεταφορικά μέσα που συναντάμε στο δρόμο

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use