Ανοιχτό Διαδραστικό Εργαστήρι για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και Προσβασιμότητα στο Δήμο Πλατανιά

Ανοιχτό Διαδραστικό Εργαστήρι για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και Προσβασιμότητα στο Δήμο Πλατανιά

The Municipality of Platanias, and the Laboratory of Renewable and Sustainable Energy Systems of the Technical University of Crete, invite the residents and visitors of the Municipality to the Open Interactive Laboratory for sustainable mobility and accessibility, which will take place on Monday 20 and Wednesday 20 September 22: 00 .m-21: 00pm outside the Tourist Kiosk in the Central Square of Platanias.

The aim of the Laboratory is to inform and raise awareness of residents and visitors about the Planning of Sustainable Urban Mobility in the Municipality of Platanias and their active participation in shaping the vision and designing solutions that enhance road safety and improve our travel and quality of life!

With specially designed interactive material, the Workshop will give the opportunity to all of us:

• To envision the city we want to live, work, create and enjoy in the future

• Discuss proposals for a safer, more accessible and friendly city, with the help of an interactive map

• To record the experience and opinions about traveling in the city, through an online questionnaire

• To calculate the environmental footprint of our daily movements and to learn about more environmentally friendly options and our wallet, through an online application (mobile app).Ο Δήμος Πλατανιά, και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, προσκαλούν τους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου στο Ανοιχτό Διαδραστικό Εργαστήρι για τη βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 και Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 18:00μ.μ-21:00μ.μ έξω από το Τουριστικό Περίπτερο στην Κεντρική Πλατεία του Πλατανιά.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών για το Σχεδιασμό Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Πλατανιά και η ενεργός συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του οράματος και στο σχεδιασμό λύσεων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και βελτιώνουν τις μετακινήσεις, και την ποιότητα ζωής μας!

Με ειδικά σχεδιασμένο διαδραστικό υλικό, το Εργαστήρι θα δώσει την ευκαιρία σε όλους μας:

• Να οραματιστούμε την πόλη που θέλουμε να ζούμε, να εργαζόμαστε, να δημιουργούμε και να απολαμβάνουμε στο μέλλον

• Να συζητήσουμε προτάσεις για πιο ασφαλή, προσβάσιμη και φιλική προς όλους πόλη, με τη βοήθεια διαδραστικού χάρτη

• Να καταγράψουμε την εμπειρία και τις απόψεις για τις μετακινήσεις στην πόλη, μέσω online ερωτηματολογίου

• Να υπολογίσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των καθημερινών μας μετακινήσεων και να μάθουμε για επιλογές πιο φιλικές προς το περιβάλλον και το πορτοφόλι μας, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (mobile app).

Το Εργαστήρι εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Πλατανιά για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021, που φέτος μετρά το 20ο έτος της, με σύνθημα «Μετακινούμαστε με μέσα φιλικά στο περιβάλλον. Μένουμε υγιείς.» και του Ευρωπαϊκού έργου CIVITAS SUMP-PLUS , που υλοποιείται με την υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος Δήμου Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης προσκαλεί τους πολίτες και επισκέπτες της περιοχής vα συμμετέχουν ενεργά στον Σχεδιασμό Βιώσιμης Κινητικότητας και να γίνουν συν-δημιουργοί του οράματος

«Να αναδειχθεί η περιοχή ένα μέρος έμπνευσης τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τους επισκέπτες της και ένας τόπος να θέλεις να ζεις και να δημιουργείς. Ο Πλατανιάς αλλάζει! Εσύ;»

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use