Explore the activities, events and projects that are registered to take place in Finlande. Click on the pins in the interactive map, or select a project form the list to see more details.

Register your idea to add to the list. This will be reviewed by the national focal point listed below before it is published on the website. In case you have questions concerning the organisation of activities, projects and events in your country please contact your national focal point.

Tervetuloa mukaan Euroopan kestävän kehityksen viikolle!

Mieti jo nyt mikä voisi olla sellainen tapahtu ma, tilanne, viestintäteko jonka voisitte toteuttaa tuon viikon aikana. Tavat ja keinot ovat monet - jopa rajattomat. Viime vuonna suomalaiset organisaatiot järjestivät tapahtumia henkilöstölleen, kertoivat sidosryhmilleen miten vievät kestävää kehitystä arjen käytäntöihin ja somettivat mm. omasta kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta.

Viikon teema on tänä vuonna globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030. Suomi toteuttaa tuota globaalia ohjelmaa monin eri tavoin. Yksi tapa, jolla jokainen voi tulla Suomessa osaksi kansainvälistä kestävän kehityksen työtä, on tehdä kestävän kehityksen toimenpidesitoumus. 

Euroopan kestävän kehityksen viikko on erinomainen ajankohta kertoa omasta toimenpidesitoumuksesta ja haastaa muita mukaan. Tai jos sitoumusta ei vielä ole tehnyt, julkistaa se silloin. Kaikki sitoumukset kirjataan tähän tietokantaan: www.sitoumus2050.fi

Seuraa meitä twitterissä @KestavaKehitys ja LinkedIn:ssä Sitoumus2050. Linkitä omat toimenpiteesi ja viestisi myös näihin kanaviin, me kerromme teidän työstänne koko Euroopalle!


Suomessa toimiva Hållbarhetsveckan - Kestävän kehityksen viikko toimii ESDWn Euroopan kestävän kehityksen viikon partnerina, ja tuo näkyviin Suomessa toteutettavia aloitteita ja tapahtumia, jotka korostavat kestäviä käytäntöjä ja hyviä ratkaisuja. Suomessa Kestävän kehityksen viikko toteutetaan osana Maaseutupolitiikan kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä verkostohanketta.  Hankkeessa maaseudun rooli kestävyys siirtymässä on keskiössä ja kestävän kehityksen viikko toimintamallin kautta tavoitteena on tuoda näkyviin erityisesti maaseudun mahdollisuuksia ja käytännön ratkaisuja kestävää tulevaisuutta ajatellen. Kestävän kehityksen viikon kautta edistetään maaseudun toimijoiden roolia kestävyys siirtymässä ja luodaan dialogia maaseutualueille toimiville ratkaisuille.

Hållbarhetsveckan – Kestävän kehityksen viikko i Finland fungerar som ESDW:s den Europeiska Hållbarhetsveckans partner och synliggör initiativ och evenemang i Finland som lyfter fram hållbara aktörer och goda lösningar. I Finland genomförs Hållbarhetsveckan genom landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare. I projektet är landsbygdens roll i en hållbar övergång i fokus och Hållbarhetsveckan syftar till att lyfta fram landsbygdsområdens potential och praktiska lösningar för en hållbar framtid. Under Hållbarhetsveckan främjas landsbygdsaktörernas roll i omställningen till hållbarhet och dialog skapas för lösningar som fungerar på landsbygden.

Kestävän kehityksen viikkoja järjestetään kymmenessä maakunnassa. Jokaisessa maakunnassa kootaan ohjelma paikallisesti järjestettävistä tapahtumista kestävän kehityksen viikon aikana 25.09.-01.10.2023. I Finland samlar Hållbarhetsveckan regionala program i tio landskap. I varje landskap sammanställs ett program över de lokala aktiviteterna under Hållbarhetsveckan 25.09-01.10.2023.

Kainuu – Kajanaland  (5 aloitetta/aktiviteter)

Kymenlaakso – Kymmenedalen (28 aloitetta/aktiviteter)

Pirkanmaa – Birkaland (31 aloitetta/aktiviteter)

Pohjanmaa – Österbotten (104 aloitetta/aktiviteter)

Pohjois-Karjala – Norra Karelen (9 aloitetta/aktiviteter)

Pohjois-Savo – Norra Savolax (4 aloitetta/aktiviteter)

Päijät-Häme – Päijänne Tavastland (33 aloitetta/aktiviteter)

Satakunta (27 aloitetta/aktiviteter)

Uusimaa – Nyland (23 aloitetta/aktiviteter)

Varsinais-Suomi – Egentliga Finland (21 aloitetta/aktiviteter)

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvosto, MANEn, alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen kylät ry ja Åbo Akademi.

 

Utilisez le zoom de la carte pour visualiser les initiatives portées par les DOM-TOMs !

Ce site utilise des cookies. Les cookies sont nécessaires pour une utilisation sans restriction du site. Plus d'informations peuvent être trouvées dans notre Politique de confidentialité