Explore the activities, events and projects that are registered to take place in Czech Republic. Follow the link to Czech Republic's external website.

The Czech External Website is open for registrations. You can find it here: ETUR - Evropský týden udržitelného rozvoje (tydenudrzitelnosti.cz)

 

Evropský týden udržitelného rozvoje

 

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropská iniciativa, která má za cíl zviditelnit projekty a aktivity řídící se principy udržitelného rozvoje. Na příkladech zapojených akcí lze pozorovat šíři toho, co se pod tímto pojmem skrývá. Rádi bychom ukázali a ocenili oddanost těch, kteří se udržitelným aktivitám věnují a pomohli jim jejich činnost propagovat.

Tato iniciativa ukazuje udržitelnost odspodu, to, jak každý může v místě svého bydliště, v každodenním životě, přispět svým dílem. Vítána je každá aktivita, která v dlouhodobém horizontu pomáhá zlepšovat kvalitu života lidí. V tomto roce jsou akce tříděny podle toho, k dosažení kterého z Cílů udržitelného rozvoje OSN napomáhají. To by mělo pomoci k uvědomění si provázanosti lokání úrovně s globální a každodennosti s dlouhodobým plánováním.

Evropský týden udržitelného rozvoje se v České republice historicky poprvé uskutečnil ve dnech 30. května – 5. června 2015.

 

Letos se akce pod hlavičkou ETURu uskuteční od 18. září do 8. října 2022. Registrovat se můžete na webu https://www.tydenudrzitelnosti.cz/.

 

V České republice převzalo záštitu nad projektem Ministerstvo životního prostředí a koordinuje jej prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use