Explore the activities, events and projects that are registered to take place in Latvia. Click on the pins in the interactive map, or select a project form the list to see more details.

Register your idea to add to the list. This will be reviewed by the national focal point listed below before it is published on the website. In case you have questions concerning the organisation of activities, projects and events in your country please contact your national focal point.

Turpinās pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai

No š.g. 18.septembra līdz 8.oktobrim Latvijā un visā Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, kas aicina iestādes, organizācijas un privātpersonas pieteikt to īstenotas aktivitātes vai pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas (European Sustainable Development Week – ESDW) tematika ir saistīta ar 2015. gadā apstiprināto globālo ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtību līdz 2030. gadam (Agenda 2030) un tajā ietvertajiem 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Sustainable Development Goals jeb SDGs). Dienaskārtība 2030 identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar ko pasaule šobrīd saskaras vides, sociālā un ekonomiskā dimensijā un kas prasa tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm visos lēmumu pieņemšanas un izpildes līmeņos. Līdz ar to tematiskās kategorijas ESDW  pieteikumiem ir ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Projektus un idejas, kuru publicitātes pasākumi tiks īstenoti laika posmā no 18.septembra līdz 8.oktobrim, var pieteikt ESDW tīmekļa vietnē: https://esdw.eu/ . Dalība ESDW 2023 ir iespēja popularizēt ilgtspējas iniciatīvas, paust organizācijas sociālo atbildību un vērtības caur reāliem piemēriem, kā arī sniegt pienesumu Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, vienlaikus ļaujot iepazīties ar citām tematiskām aktivitātēm visā Eiropā un iegūstot starptautiskus kontaktus turpmākai sadarbībai. Visa informācija par ESDW ietvaros organizētajiem pasākumiem pēc to apstiprināšanas tiek ievietota un ir pieejama ESDW  tīmekļa vietnē.

Pirmā starptautiskā ESDW norisinājās 2015. gadā, veiksmīgi aizvadot vairāk kā 4100 uz ilgtspējīgu attīstību vērstus pasākumus kopumā 29 Eiropas valstīs, t.sk. septiņus pasākumus Latvijā. ESDW mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu Eiropas mērogā. ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Valsts kanceleja (VK).

Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pieejama ESDW tīmekļa vietnē: https://esdw.eu/. Jūs varat sekot ESDW  aktivitātēm arī Twitter: @EuropeanSDWeek un Facebook.

 

SUSTAINABLE HEALTH WEEK

AS RĪGAS SILTUMS has identified the UN sustainability goals by carrying out activities for the stakeholders. Health week for employees - to strengthen mental and physical health

Interest-related education open days

Centre is hosting an event aimed at children and youth in interest-related education programmes in sport, technical innovation, cultural education, environmental and other education programmes.

Used but still useful

This event by SIA “Liepājas RAS” aims to educate local community about sustainable living, inform about what happens to the waste.There will be available excursions and goods exchange point.

Hackathon DAIBEZERO

The purpose of the event is to develop waste recycling ideas to promote the implementation of the circular economy.

Go Digital With EduAim

This activity is focused on the point how digital solutions can be adopted in favor of sustainable and digital skilled communities in our cities and improve learning and teaching experience

Responsible Business Ambassadors programm

The "Responsible Business Ambassadors" program is an education and mentorship program for private and public entities about SDGs and sustainability. It will be launched for the 12th time since 2018.

Hydrogen X Future Hackathon

From October 6th to 8th the international «Hydrogen X Future Hackathon» will take place in Latvia, Riga. It will be dedicated to the currently relevant topic of H2 and renewable energy resources.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use